40GB/giây: Một kỷ lục tốc độ mạng Wi-Fi mới vừa được thiết lập

Viện Công nghệ Karlsruhe tại Đức vừa công bố đã thiết lập một kỷ lục mạng mới: tốc độ 40GB/giây qua khoảng cách 0,6 dặm, tương đương gửi 10 bộ phim chất lượng HD trong 1 giây với công nghệ Wi-Fi.

Theo Viện Karlsruhe, có được kỷ lục này là nhờ sự kết hợp giữa một phần cứng có chất lượng cao với việc sử dụng các tần số vô tuyến cao hơn, trong trường hợp này là tần số 240 GHz. Phần cứng này là một tập hợp các chip được phát triển tại Viện Karlsruhe, có thể xử lý tín hiệu ở các tần số cao hơn. Tần số cao hơn nghĩa là bước sóng ngắn hơn và do đó có thể được truyền phát bởi một ăng ten nhỏ hơn với tốc độ cao hơn.

Đến nay, một mạng Wi-Fi hoạt động ở tần số 2,4 hay 5 GHz có thể đạt tốc độ hàng chục MBps không còn là điều đặc biệt. Điện thoại thông minh trên các mạng hiện nay chủ yếu hoạt động tại các tần số thấp hơn, và chúng có thể đạt tốc độ 10MB/giây.

Ở một số tần số cao, độ ẩm trong không khí có thể làm suy giảm tín hiệu, nhưng với tần số 240 GHz dường như ít bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Nhờ đó việc truyền tải dữ liệu có thể đi nhanh hơn so với một bộ định tuyến WiFi thông thường. Điều này giúp công nghệ Wi-Fi tại tần số cực cao trở nên phù hợp với các khu vực nông thôn.

                                                                                                                                 Tin VNPT

                                                                                                                                Nguồn vnpt.vn

 

 

Liên kết