Các điểm giao dịch

Khi cần liên hệ đăng ký lắp đặt, khách hàng liên hệ tại  mạng lưới các điểm giao dịch VNPT Đồng Tháp như sau:

Điểm giao dịch TTVT thành phố Cao Lãnh

 

Địa chỉ:

 

 

83, Nguyễn Huệ , phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Điện thoại:

 

 

0673.852660 / 0673.877077

 

 

Giờ mở/đóng cửa:

 

 

6h30 – 20h30

 

Thứ 7, Chủ nhật:

 

 

Làm việc bình thường

Điểm giao dịch Trạm Viễn Thông Phường 6

 

Địa chỉ:

 

 

Số 1020, Phạm Hữu Lầu, phường 6, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Điện thoại:

 

 

0673 881 000

 

 

Giờ mở/đóng cửa:

 

 

7h00 – 17h00

 

Thứ 7, Chủ nhật:

 

 

Làm việc bình thường

Điểm giao dịch Trạm Viễn Thông Phường 11

 

Địa chỉ:

 

 

Số 1617, QL30, khóm 4, phường 11, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

 

 

Điện thoại:

 

 

0673 891 000

 

 

Giờ mở/đóng cửa:

 

 

7h00 – 17h00

 

Thứ 7, Chủ nhật:

 

 

Làm việc bình thường

Điểm giao dịch Trung tâm Viễn thông huyện Cao Lãnh

 

Địa chỉ:

 

Khóm Mỹ Thuận, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

 

Điện thoại:

 

 

0673.821218

 

 

Giờ mở/đóng cửa:

 

 

Sáng: 7h30 -11h30, chiều: 13h00-17h00

 

 

Thứ 7, Chủ nhật:

 

 

Làm việc bình thường

Điểm giao dịch Trung tâm Viễn thông huyện Tháp Mười

 

Địa chỉ:

 

32/D, Nguyễn Văn Cừ, Khóm 4, TT Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp

 

 

Điện thoại:

 

 

0673.940942/ 0673.940941

 

 

Giờ mở/đóng cửa:

 

 

Sáng: 7h30 -11h30, chiều: 13h00-17h00

 

 

Chủ nhật:

 

 

Không làm việc.

Điểm giao dịch Trung tâm Viễn thông huyện Tam Nông

 

Địa chỉ:

 

Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, TT Tràm Chim, huyện Tam Nông, ĐT

 

 

Điện thoại:

 

 

0673.829829 / 0673.507500

 

 

Giờ mở/đóng cửa:

 

 

7h00 – 17h00

 

Thứ 7, Chủ nhật:

 

 

Làm việc bình thường

Điểm giao dịch Trung tâm Viễn thông huyện Tân Hồng

 

Địa chỉ:

 

13, Trần Hưng Đạo, ấp 3, TT Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp

 

 

Điện thoại:

 

 

673.832227

 

 

Giờ mở/đóng cửa:

 

 

Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h00- 17giờ00

 

 

Thứ 7, Chủ nhật:

 

 

Làm việc bình thường

Điểm giao dịch Trung tâm Viễn thông thị xã Sa Đéc

 

Địa chỉ:

 

90, Hùng Vương, Khóm 4, Phường 1 ,TX Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

Điện thoại:

 

 

0673773789 / 0673863789

 

 

Giờ mở/đóng cửa:

 

 

Sáng 7h00-11h30, Chiều 13h00- 17h00

 

 

Thứ 7, Chủ nhật:

 

 

Làm việc bình thường

Điểm giao dịch Trung tâm Viễn thông huyện Thanh Bình

 

Địa chỉ:

 

QL 30, Tân Đông B, TT Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

 

 

Điện thoại:

 

 

0673.834333

 

 

Giờ mở/đóng cửa:

 

 

07h00 - 17h00

 

 

Chủ nhật

 

 

Không làm việc

Điểm giao dịch Trung tâm Viễn thông thị xã Hồng Ngự

 

Địa chỉ:

 

Đường Hùng Vương, P.An Thạnh, TX Hồng Ngự,  Đồng Tháp

 

 

Điện thoại:

 

 

067. 3560000 / 067. 3508805

 

 

Giờ mở/đóng cửa:

 

 

Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h00- 17h00

 

 

Thứ 7, chủ nhật

 

 

Không làm việc

Điểm giao dịch Trung tâm Viễn thông huyện Châu Thành

 

Địa chỉ:

 

112, QL80, ấp Phú Mỹ Hiệp,TT Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, ĐT

 

 

Điện thoại:

 

 

067.3611464

 

 

Giờ mở/đóng cửa:

 

 

Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h00- 17h00

 

 

Thứ 7, chủ nhật

 

 

Không làm việc

Điểm giao dịch Trung tâm Viễn thông huyện Lấp Vò

 

Địa chỉ:

 

QL 80, TT Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh  Đồng Tháp

 

Điện thoại:

 

 

0673.680.680 - 0673.680.681

 

Giờ mở/đóng cửa:

 

 

Sáng 7h30-11h30, Chiều 13h00- 17h00

 

 

Thứ 7

 

 

Làm việc buổi sáng

Chủ nhật

Không làm việc

Điểm giao dịch Trung tâm Viễn thông huyện Lai Vung

 

Địa chỉ:

 

QL80, khóm 1, TT Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

 

Điện thoại:

 

 

0673.655555/ 0673604567

 

 

Giờ mở/đóng cửa:

 

 

7h30-17h00

 

Thứ 7, Chủ nhật

 

 

Không làm việc