Yêu cầu hòa mạng mới

Qui định về thủ tục lắp đặt mới dịch vụ do VNPT Đồng Tháp cung cấp

I. Thủ tục lắp đặt mới dịch vụ VT-CNTT 

Đối tượng khách hàng

Thủ tục qui định

1. Khách hàng là cá nhân, hộ gia đình:

Khách hàng là cá nhân (người Việt Nam)

+ Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ;

+ Bản photo Chứng minh nhân dân (CMND) do công an Đồng Tháp cấp; Giấy chứng nhận an ninh/cảnh sát nhân dân (còn thời hạn, đồng thời phải có bản gốc để đối chiếu).

* Trường hợp không có CMND khách hàng có thể thay thế bằng một trong các giấy tờ sau:

+ Hộ khẩu thường trú tại địa phương đăng ký hòa mạng (bản gốc + bản photo không cần công chứng);

+ Giấy tạm trú dài hạn do chính quyền địa phương cấp tại địa chỉ đăng ký lắp đặt;

+ Hợp đồng mua bán nhà hoặc thuê nhà có công chứng còn thời hạn;

+ Hợp đồng lao động còn thời hạn;

+ Giấy xác nhận cơ quan nơi khách hàng làm việc;

Lưu ý: Khách hàng phải xuất trình kèm theo giấy tờ xác định nhân thân có ảnh đóng dấu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: giấy phép lấy xe, thẻ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, chứng minh quân đội/sĩ quan, giấy chứng nhận an ninh/cảnh sát nhân dân…

Khách hàng là người nước ngoài

+ Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ;

+ Hộ chiếu còn thời hạn từ 06 tháng trở lên tính từ thời điểm thực hiện ký hợp đồng;

+ Visa còn thời hạn ít nhất 02 tháng trở lên tính từ thời điểm thực hiện ký hợp đồng;

+ Giấy bảo lãnh của đại sứ quán hoặc cơ quan, tổ chức nơi cá nhân công tác;

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;

+ Hợp đồng thuê nhà tại địa chỉ lắp đặt (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

*Trường hợp không có giấy bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, khách hàng phải làm cam kết hoặc phải chịu đặt cọc số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng chẵn)

2. Chủ thể hợp đồng là pháp nhân (doanh nghiệp, cơ quan tổ chức…):

Khách hàng là cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

 

+ Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ, hợp đồng cung cấp dịch vụ, phụ lục (nếu có)…có ký tên đóng dầu hợp pháp của doanh nghiệp.

+ Giấy giới thiệu, giấy ủy quyền kèm theo phải do giám đốc ký tên và có dấu đỏ

Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần

 

+ 01 phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ, hợp đồng…phải do giám đốc ký tên và đóng dấu. Trường hợp ủy quyền, phải kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ.

+ Bản photo CMND của chủ doanh nghiệp.

+ Bản photo giấy phép kinh doanh tãi đạ chỉ lắp điện thoại.

Hộ kinh doanh cá thể

+ Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ yêu cầu ký tên đóng dấu.

+ Bản photo CMND của chủ hộ kinh doanh.

+ Bản photo giấy phép kinh doanh.

+ Giấy ủy quyền của Chủ hộ kinh doanh với trường hợp chủ hộ kinh doanh cá thể không trực tiếp đi làm thủ tục.

+ Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đi làm thủ tục

Công ty/ Chi nhánh Công ty/Tổ chức nước ngoài, Văn phòng đại diện nước ngoài, Công ty liên doanh

+ Phiếu yêu cầu hoặc công văn yêu cầu cung cấp dịch vụ, hợp đồng,…có ký tên đóng dấu của Giám đốc/người đại diện pháp lý hợp pháp của doanh nghiệp.

+ Bản photo: Giấy phép thành lập (đối với Công ty liên doanh, Văn phòng đại diện…); Giấy phép đầu tư (đối với công ty có 100% vốn nước ngoài) còn thời hạn do cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam cấp.

+ Giấy giới thiệu phải do Giám đốc/người đại diện pháp lý hoặc người được Giám đốc/người đại diện pháp lý cho phép thừa lệnh ký tên đóng dấu.  

 

II. Thủ tục lắp mới dịch vụ đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ của VNPT Đồng Tháp

 1. Đối với cá nhân:

     + Khách hàng xuất trình CMND để đối chiếu và xác dịnh chủ thuê bao.

     + Phiếu yêu cầu.

 2. Đối với cơ quan, đơn vị nhà nước và các doanh nghiệp:

     + Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ do người đại diện ký tên và đóng dấu.

 

   Mọi thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ (067)800126 hoặc tại các điểm giao dịch VNPT Đồng Tháp

                                                                    Đăng ký lắp đặt trực tuyến tại đây