Yêu cầu thay đổi dịch vụ

Thủ tục qui dịnh dành cho khách hàng yêu cầu thay đổi dịch vụ

Đối với yêu cầu đăng ký dịch vụ gia tăng, chuyển dịch, thay đổi thông tin thanh toán, tạm dừng/ khôi phục:

Chủ hợp đồng cần xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và đóng dấu giáp lai do cơ quan có thẩm quyền cấp: CMND, CMT Quân đội, CMT Công an, thẻ Đảng, hộ chiếu còn hạn sử dụng, giấy phép lái xe khi làm thủ tục đăng ký dịch vụ.

Đối với người đăng ký dịch vụ không phải là chính chủ hợp đồng:

+ Xuất trình giấy tờ tùy thân của chủ hợp đồng, giấy tờ tùy thân có ảnh của bản thân người ra đăng ký dịch vụ, hợp đồng sử dụng dịch vụ (để đối chiếu chữ ký chủ hợp đồng với chữ ký trên hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng ký mới). Không cần giấy ủy quyền. Người đại diện có thể ký vào các mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hợp đồng sử dụng dịch vụ hoặc phụ lục hợp đồng ký mới phải do chính chủ hợp đồng ký.

Đối với cơ quan, doanh nghiệp, người được ủy quyền ra đăng ký dịch vụ:

+ Phiếu yêu cầu, hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng sử dụng dịch vụ ký mới có đóng dấu và chữ ký của chủ doanh nghiệp.

Đối với cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh và con dấu:

 + Phiếu yêu cầu và hợp đồng sử dụng dịch vụ ký và đóng dấu sẵn.

 

                                               Mọi thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ đến (067)800126

                                        hoặc tại các điểm giao dịch VNPT Đồng Tháp để được hướng dẫn

                                                               Đăng ký lắp đặt trực tuyến tại đây