Hỗ trợ khách hàng

Yêu cầu thay đổi dịch vụ

Thủ tục qui dịnh dành cho khách hàng yêu cầu thay đổi dịch vụ

 

Yêu cầu hòa mạng mới

Qui định về thủ tục lắp đặt mới dịch vụ do VNPT Đồng Tháp cung cấp

 

Báo hỏng dịch vụ

Quý khách hàng  sử dụng các dịch vụ Viễn thông - CNTT của VNPT Đồng Tháp bao gồm: Internet, điện thoại cố định, cáp quang, MegaWan ( mạng riêng ảo ), Metro Net.

 

Các điểm giao dịch

Khi cần liên hệ đăng ký lắp đặt, khách hàng liên hệ tại  mạng lưới các điểm giao dịch VNPT Đồng Tháp như sau:

 

Đường dây nóng

Khi sử dụng dịch vụ VT-CNTT do VNPT Đồng Tháp cung cấp, khách hàng hày liên hệ ngay đến chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp thông tin.