VNPT Dong Thap
 Chrome PC và Laptop - Chrome Mobile Android 
  
 IP Internet : 3.231.228.109
  
 
Đăng nhập - Hệ thống SMS
   
Mật danh :     
   
Mật khẩu :     
   
    
   
  ● Mật khẩu bao gồm mật khẩu chính và mật khẩu sử dụng một lần OTP.
● Nhập mật danh và mật khẩu chính để lấy mật khẩu OTP.
● Soạn tin nhắn với nội dung OTP gửi 0678580000 để lấy mật khẩu OTP.
     
   
     

© Copyright 2015 TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - ĐỒNG THÁP
Địa chỉ : 54A - Lý Thường Kiệt - Phường 1 - Thành phố Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại : 0277800126
 
Số lượt truy cập :